SK

Produkty

Výrobky pre strojársky a automobilový priemysel

Palety na prístrihy

rôzne prevedenia, rozmery, nosnosti, vrátane návrhu a podrobnej technickej dokumentácie

Manipulačné prostriedky

traverzy, C-háky, závesné prostriedky, klieštinové zdviháky

Zariadenia pre skladovanie zvitkov a iných rôznych produktov

podložky pre skladovanie zvitkov, regále, stojany

Pomocné zariadenia

jedno, viacúčelové stoly a stojany pre skladovanie, manipuláciu výrobkov, lávky, oplotenia výrobných liniek


Oceľové konštrukcie

konštrukcie hál vrátane projektu, technologické mosty, bezpečnostné bariéry, vstavané medzistropy, kontajnery a zásobníky, oplotenie detských a športových ihrísk, skladovacie systémy

Zámočnícke výrobky

balkóny, zábradlia, schodiská, brány s motorickým ovládaním, oplotenia, prístrešky, plošiny

Zariadenia pre stavebníctvo

dopravníky, nádrže na miešanie a dávkovanie sypkých a tekutých substancií, jednoúčelové stroje, zásobníky

Výrobky z nereze a hliníka

zvárané a skrutkované konštrukcie, zariadenia stavieb, nerezové zásobníky a násypky, nerezové váhy, rošty, potrubné súčasti pre ČOV, cyklóny